وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 دوره آموزشی ویژه بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاداسلامی استان بوشهر همه مخاطبان
2 دوره آموزشی بهشت رمضان ویژه کارکنان دانشگاه آزاداسلامی استان بوشهر(مدیریت روابط درخانواده) کارمندان
3 دوره آموزشی بهشت رمضان ویژه کارکنان دانشگاه آزاداسلامی استان بوشهر(مهارت های ارتباطی همسران) کارمندان
4 بصیرت دانشجویان
5 بصیرت دانشجویان
6 سوادرسانه ای دانشجویان  • خوشحالیم که میزبان 11دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما