وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 بهار رحمت همه مخاطبان
2 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه کارکنان) کارمندان
3 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه دانشجویان) دانشجویان
4 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه کارکنان) کارمندان
5 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه اساتید) اساتید  • خوشحالیم که میزبان 215دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه جامع گلستان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما