وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 دوره آموزشی صبح صادق همه مخاطبان
2 بهار رحمت همه مخاطبان
3 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه کارکنان) کارمندان
4 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه دانشجویان) دانشجویان
5 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه کارکنان) کارمندان
6 دوره آموزشی چهل سال عزت (ویژه اساتید) اساتید  • خوشحالیم که میزبان 241دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه جامع گلستان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما