وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 کارکنان آموزش (انسان 250 ساله) کارمندان
2 دوره ضیافت اندیشه استادان-تفسیر سوره حجرات اساتید
3 بهار رحمت همه مخاطبان
4 گام دوم همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 509دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه ارومیه هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما