وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 مسابقه دوره مجازی راه روشن ویژه کارمندان دانشگاه حضرت ولیعصر(عجل ا...) کارمندان
2 مسابقه دوره مجازی راه روشن 2 همه مخاطبان
3 مسابقه دوره مجازی راه روشن1 همه مخاطبان
4 فصل جدید زندگی دانشجویان  • خوشحالیم که میزبان 124دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما