وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

سبک زندگی دینی؛ ویژه کارکنان محترم دانشگاه آزاد اسلامی همدان ...

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در نظر دارد با توجه به ضرورت حضور در خانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و استفاده بهینه از فرصت پیش آمده، دوره آموزش مجازی «سبک زندگی دینی » را برای همکاران عز ...

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 سبک زندگی دینی؛ ویژه کارکنان محترم دانشگاه آزاد اسلامی همدان کارمندان  • خوشحالیم که میزبان 72دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی همدان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما