وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 دوره مجازی معرفت حسینی (ویژه دانشگاه شهید باهنر کرمان) همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 124دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه باهنر کرمان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما
-->