وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 آثار و اسرار نماز کارمندان
2 دوره انسان دویست‌و‌پنجاه ساله (ویژه کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای) کارمندان
3 چگونه نماز خوب بخوانیم کارمندان
4 معراج مومن کارمندان
5 بصیرت حسینی همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 4182دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه فنی و حرفه ای هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما