وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 دوره آموزشی ویژه پرسنل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای کارمندان
2 آثار و اسرار نماز کارمندان
3 دوره انسان دویست‌و‌پنجاه ساله (ویژه کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای) کارمندان
4 چگونه نماز خوب بخوانیم کارمندان
5 معراج مومن کارمندان
6 بصیرت حسینی همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 4220دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه فنی و حرفه ای هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما