وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 مکر مجلل دانشجویان
2 دوره دانش افزایی اعضای کانون طوبی دانشجویان
3 دوره دانش افزایی اعضای کانون بصیرت دانشجویان
4 دوره دانش افزایی اعضای کانون روشنا دانشجویان
5 دوره دانش افزایی اعضای کانون ثقلین دانشجویان
6 دوره دانش افزایی اعضای کانون انتظار دانشجویان  • خوشحالیم که میزبان 112دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه زنجان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما