وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

...

...

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 هفتمین دوره آموزش مجازی ویژه کارمندان دانشگاه مازندران کارمندان
2 دروس استادخانم قربانی دانشجویان
3 دروس استاد علی ابراهیم زاده دانشجویان
4 دوره آموزشی بصیرت حسینی کارمندان
5 بهانه ی وصل 3 کارمندان  • خوشحالیم که میزبان 1538دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه مازندران هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما