وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 طرح رویش همه مخاطبان
2 دانشجو ومهارتهای زیست جمعی دانشجویان
3 دانشجو ومهارت های فردی دانشجویان
4 چگونه یک نماز خوب بخوانم دانشجویان
5 مهارت خوداگاهی دانشجویان  • خوشحالیم که میزبان 408دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما