• همکاران و کارکنان عزیز سلام
    پویایی، نشاط و کارآمدی یکی از دغدغه های اکثر همکاران و کارکنان نهادها و سازمان ها می باشد. ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان این مهم را سرلوحه خود قرار داده ایم و با توجه به نیازهای شغلی،فردی و تخصصی شما مجموعه آموزشی در خور را برای شما آماده کرده ایم.

  • - شامل دروسی خواهد شد که در ارتقای شغلی شما تاثیر خواهد داشت. مدیریت زمان،مخاطب شناسی، اصول نامه نگاری، تحلیل فرهنگی سیاسی با نگاهی به سرفصل های تخصصی شغلی آموزش در سازمانتان پیشنهاد ما برای شماست

  • توجه به مهارت فردی و خانوادگی از اولویت های کاری ما می باشد. ویژگی های انسان موفق، خودآگاهی،سوادرسانه ای، مدیریت ارتباط با همسر، عوامل استحام خانواده، تفاوت های زن و مرد، بایسته های تربیت فرزند و ... ده ها سرفصل دیگر یاریگر شما در آوردگاه زندگی فردی و خانوادگی تان خواهد بود.

همکاران و کارکنان عزیز سلام
پویایی، نشاط و کارآمدی یکی از دغدغه های اکثر همکاران و کارکنان نهادها و سازمان ها می باشد. ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان این مهم را سرلوحه خود قرار داده ایم و با توجه به نیازهای شغلی،فردی و تخصصی شما مجموعه آموزشی در خور را برای شما آماده کرده ایم.

- شامل دروسی خواهد شد که در ارتقای شغلی شما تاثیر خواهد داشت. مدیریت زمان،مخاطب شناسی، اصول نامه نگاری، تحلیل فرهنگی سیاسی با نگاهی به سرفصل های تخصصی شغلی آموزش در سازمانتان پیشنهاد ما برای شماست

توجه به مهارت فردی و خانوادگی از اولویت های کاری ما می باشد. ویژگی های انسان موفق، خودآگاهی،سوادرسانه ای، مدیریت ارتباط با همسر، عوامل استحام خانواده، تفاوت های زن و مرد، بایسته های تربیت فرزند و ... ده ها سرفصل دیگر یاریگر شما در آوردگاه زندگی فردی و خانوادگی تان خواهد بود.کانال تلگرام ارتباط با ما
ارتباط با ما