• دانشجوی عزیز، سلام
  به مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان خوش آمدید.
  ثبت نام کنید، یادبگیرید و به دیگران هم یاد دهید.
  بیش از 180 درس در حوزه های مهارت های عمومی، فرهنگی، دینی و معرفت،هنر و رسانه پاسخگویی بخشی از نیازهای شما خواهد بود اما با حضور، همدلی و همفکری شما قطعا فصل نوین را ارائه خدمات آموزشی ارائه خواهیم داد و سهمی کوچک در بالندگی این کهن مرز و یوم را با هم خواهیم داشت.

 • - تلاش ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ارائه خدمات آموزشی کارا و موثر به شما دانشجویان فعال در حوزه های فرهنگی اجتماعی می باشد. با این رویکرد اقدام به تولید محتوای فاخر و کارآمد نموده ایم.
  - خوشحالیم که میزبان دانشجویان فعال جامعه دانشگاهی هستیم و توانسته ایم دوره های کاربردی در موضوعاتی چون اندیشه، جریان شناسی (فکری – فرهنگی - رسانه ای)، دین و معرفت، مهارت های زندگی دانشجویی ، هنر و ... فراهم آوریم.
  - شما می توانید با ارائه نظرات خود در حوزه هایی چون پیشنهاد محتوا، تدریس،بهبود فرآیندها و ... یاریگر ما باشید.

 • - ارائه محتواهای جامع،درخور و شایسته حق مخاطبان دروس معارف می باشد. تلاش کرده ایم تا با هماهنگی اساتید و گروه های معارف در سراسر کشور ارائه دهنده محتوای مکمل دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها باشیم تا در پاسخگویی به بخشی از نیازها و سئوالات شما دانشجویان همراه و یاریگرتان باشیم.

 • - عصر کنونی آوردگاه تخصص های متنوع می باشد تلاش کرده ایم بستری فراهم آوریم تا مهارت هایی را که یک دانشجو در عرصه زندگی فردی، تحصیلی و شغلی به آن نیاز دارد را گردآوری کنیم.
  - دوره های موشن گرافی، سوادرسانه ای، داستان نویسی، خودآگاهی و ... نمونه ای از تلاش های ما در این حوزه می باشد.

 • - معتقدیم هیچ کسی مثل مخاطبان سایت، نمی تواند بهترین همکار ما باشد. بالندگی مرکز در گرو حضور شما فراگیران عزیز می باشد. با این رویکرد از تمامی دوستانی که در حوزه های زیر تمایل به همکاری با مرکز دارند دعوت به عمل می آوریم:
  o برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
  o تکنیک های نوین آموزشی
  o نیازسنجی و بازخورد گیری
  o آسیب شناسی یادگیری الکترونیکی
  o پیشنهاد تولید محتوا
  o پیشنهاد تدریس محتوا
  o تولید محتوای الکترونیکی
  o توسعه فنی (برنامه نویسی و ...)
  o تلفن همراه و تولید برنامک
  o رابط کاربری و تجربه کاربری
  o سئو و بهینه سازی سامانه
  o موشن گرافی و ...

دانشجوی عزیز، سلام
به مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان خوش آمدید.
ثبت نام کنید، یادبگیرید و به دیگران هم یاد دهید.
بیش از 180 درس در حوزه های مهارت های عمومی، فرهنگی، دینی و معرفت،هنر و رسانه پاسخگویی بخشی از نیازهای شما خواهد بود اما با حضور، همدلی و همفکری شما قطعا فصل نوین را ارائه خدمات آموزشی ارائه خواهیم داد و سهمی کوچک در بالندگی این کهن مرز و یوم را با هم خواهیم داشت.

- تلاش ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ارائه خدمات آموزشی کارا و موثر به شما دانشجویان فعال در حوزه های فرهنگی اجتماعی می باشد. با این رویکرد اقدام به تولید محتوای فاخر و کارآمد نموده ایم.
- خوشحالیم که میزبان دانشجویان فعال جامعه دانشگاهی هستیم و توانسته ایم دوره های کاربردی در موضوعاتی چون اندیشه، جریان شناسی (فکری – فرهنگی - رسانه ای)، دین و معرفت، مهارت های زندگی دانشجویی ، هنر و ... فراهم آوریم.
- شما می توانید با ارائه نظرات خود در حوزه هایی چون پیشنهاد محتوا، تدریس،بهبود فرآیندها و ... یاریگر ما باشید.

- ارائه محتواهای جامع،درخور و شایسته حق مخاطبان دروس معارف می باشد. تلاش کرده ایم تا با هماهنگی اساتید و گروه های معارف در سراسر کشور ارائه دهنده محتوای مکمل دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها باشیم تا در پاسخگویی به بخشی از نیازها و سئوالات شما دانشجویان همراه و یاریگرتان باشیم.

- عصر کنونی آوردگاه تخصص های متنوع می باشد تلاش کرده ایم بستری فراهم آوریم تا مهارت هایی را که یک دانشجو در عرصه زندگی فردی، تحصیلی و شغلی به آن نیاز دارد را گردآوری کنیم.
- دوره های موشن گرافی، سوادرسانه ای، داستان نویسی، خودآگاهی و ... نمونه ای از تلاش های ما در این حوزه می باشد.

- معتقدیم هیچ کسی مثل مخاطبان سایت، نمی تواند بهترین همکار ما باشد. بالندگی مرکز در گرو حضور شما فراگیران عزیز می باشد. با این رویکرد از تمامی دوستانی که در حوزه های زیر تمایل به همکاری با مرکز دارند دعوت به عمل می آوریم:
o برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
o تکنیک های نوین آموزشی
o نیازسنجی و بازخورد گیری
o آسیب شناسی یادگیری الکترونیکی
o پیشنهاد تولید محتوا
o پیشنهاد تدریس محتوا
o تولید محتوای الکترونیکی
o توسعه فنی (برنامه نویسی و ...)
o تلفن همراه و تولید برنامک
o رابط کاربری و تجربه کاربری
o سئو و بهینه سازی سامانه
o موشن گرافی و ...کانال تلگرام ارتباط با ما
ارتباط با ما