موارد تخلف در سامانه آموزش مجازی

17 خرداد 1399

فهرست تخلفات آموزشی - قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار دیگران - هر نوع گرفتن عکس یا تصویر از صفحات آزمون¬ها یا هر نوع انتشار سؤالات آزمون¬ها - ارسال سؤالات به دیگران یا دریافت آن و یا هر نوع انتشار سؤالات در فضای مجازی - گذراندن درس¬ها بجای دیگران یا هر نوع ارتباط با کسانی که اقدام به این تخلف نمایند. - هر نوع اخذ وجه از دانشجویان برای گذراندن درس¬ها

ارسال نظرات

کد امنیتی:

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir