شیوه نامه ثبت نام در سوگواره نگاه تحلیلی به نهضت عاشورا

18 مهر 1395

کاربر کرامی برای شرکت در جشنواره مراحل زیر را طی کنید :

1. ابتدا وارد سایت شوید

2. از قسمت جشنواره های سراسری نگاه تحلیلی به نهضت عاشورا را انتخاب کنید

3. پس از ورود به جشنواره گزینه ثبت نام را بزنید.

ارسال نظرات

کد امنیتی:

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir