جریان شناسی رسانه

هنر و رسانه

 • استاد:دکتر سیداحمد سادات
 • تعداد کاربران:7768
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 3
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

روزی که رسانه ها در جوامع بشری شکل گرفتند ، کسی فکر نمی کرد با سرعت بالاتر از نور ! بشوند جزو اصلی خانواده بشریت ( !) همانطور که توسعه در سایر تکنولوژیها به سرعت پیش می رفت ، رسانه ها هم پیشرفته تر و نسل های به روز شده تری را شکل دادند ؛ بعدها معلوم شد، این رسانه ها که انتظار می رفت در خدمت بشریت قرار بگیرند، ابزاری شده است برای استعمار . کم کم خود رسانه ها هم

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: رسانه ابزاری برای استعمار
 • جلسه دوم: سلطه بر رسانه ها
 • جلسه سوم: تسلط صهیونیسم بر رسانه های غرب
 • جلسه چهارم: مالکان رسانه های غربی و عربی چه کسانی هستند؟
 • جلسه پنجم: جریان شناسی رسانه های جهان عرب
 • آزمون پایانی
 • جلسه پایانی: صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما