آموزش خبرنویسی

هنر و رسانه

 • استاد:دکتر احمد کارخانه
 • تعداد کاربران:1767
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

اصلی ترین و بدیهی ترین وظیفه خبرنگار آشنایی با دانش، اصول و قواعد خبرنویسی است تا به وسیله آن بتواند به نیاز ها و دغدغه های فکری مخاطبان خود پاسخ دهد.

از طرف دیگر با توجه به اشاعه سبک زندگی مدرن و تحولات شکل گرفته در حوزه ی فن آوری های ارتباط جمعی و به تبع آن تغیرات ایجاد شده در نوع روابط اجتماعی، پاسخگویی به نیاز های خبری مخاطبان مستلزم آشنایی باشیوه ها و سبک های نوین خبری است و آگاهی خبرنگاران به این قالب ها به موفقیت آن ها در این زمینه کمک بسیاری می کند.

در این درس دکتر احمد کارخانه طی پنج جلسه به بررسی و آموزش مفاهیم و عناصر اساسی خبرنویسی،ارزش های خبری،تیر و لید، قالب ها و سبک خبرنویسی می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - خبر و قالب های خبری
 • جلسه دوم - عناصر خبری
 • جلسه سوم - ارزش های خبری و عناصر آن
 • جلسه چهارم - ساختمان خبر
 • جلسه پنجم - معرفی سبک های خبری
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما