مهارت تربیت فرزند

مهارت های عمومی

  • استاد:دکتر حمید حبشی
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 11
  • مدت زمان دوره: 330 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

استاد حبشی در این درس در 11جلسه به موضوعاتی همچون اهمیت تربیت فرزند، دوره های مختلف تربیت، کودکی نوجوانی، دوران بلوغ، دوران نوجوانی، بحران هویت، تفریحات کودک، دوران نوزادی تا دوسالگی و ... پرداخته شده است.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما