روایت یک انحراف (فصل سوم آفتاب در مصاف)

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:41923
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس بر اساس گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظ الله)طی 5 جلسه با موضوعات : عملکرد خواص و عوام جامعه اسلامی در قبال قیام عاشورا می پردازد . و در صدد است تا با تبیین معنای خواص و عوام و بررسی نقش و اهمیت حضور خواص در مسیر تاریخ و حفظ ارزش ها درجامعه؛و ماموریت اختصاصی امام حسین (ع) علیه انحراف و اهداف والای حضرت را بیان کند . و همچنین نحوه مواجهه و سازگاری امام با اهداف پیوسته سایر انبیا و انگیزه راستین امام حسین(ع) در قیام تاریخ‏ ساز عاشورا تولید شده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: وظیفه شناسی خواص
 • جلسه دوم: کوتاهی خواص
 • جلسه سوم: نجات اسلام از ظلم و فساد
 • جلسه چهارم: اهداف قیام عاشورا
 • جلسه پنجم: تحلیل و بررسی قیام عاشورا
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما