مسیر تمدن ساز

فرهنگ و سیاست

 • استاد:محمد رجبی دوانی
 • تعداد کاربران:50752
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران بستر مناسبی را برای توسعه تمدن اسلامی و تغییر مسیر تمدنی در جامعه ایران فراهم آورده است، با این وجود با گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و با وجود توفیقات حاصل‌شده در این زمینه هنوز هم شکافهایی در این زمینه دیده می‎شود، که برطرف کردن آنها از طرف قشر جوان جامعه نیازمند کسب آگاهی نسبت به فرهنگ و تمدن اسلامی است. از این رو در طی این درس، دکتر محمد رجبی دوانی به صورت مختصر تاریخ تمدن ایران و اسلام را مورد بررسی قرار داده‌اند.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - کلید تمدن
 • جلسه دوم - ایران پیش از اسلام
 • جلسه سوم - پیدا و پنهان شکل گیری تمدن اسلامی
 • جلسه چهارم - روزگار پس از منجی
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما