انتخاب و ارزش در اخلاق

معارف و علوم قرآنی,اخلاق علمی و حرفه ای سطح 1

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر مجتبی مصباح در 8 جلسه ارائه گردیده در این درس استاد به اهم مباحث فلسفه اخلاق می پردازد، معرفی نظریات مطرح در حوزه اخلاق، بررسی معیار صدق و کذب در گزارهای اخلاق از جمله مباحثی است که با آن پرداخته‌اند.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: عوامل تاثیرگذار بر انتخابهای انسان
  • درس دوم: معرفی دیدگاه‌های حوزه اخلاق
  • درس سوم: معیار صدق و کذب گزاره‌های اخلاقی
  • درس چهارم: اختلاف واقع‌گرایی و غیر واقع گرایی
  • درس پنجم: کاربرد ارزش در امور مقایسه‌ای
  • درس ششم: کاربرد دستور، قرارداد و الزام
  • درس هفتم: ریشه اختلافات در امور اخلاقی
  • درس هشتم: ارتباط بین نسبیت توصیفی و فرااخلاقی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما