مقاله نویسی در مجلات خارجی

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • استاد:محمد مونسان
 • تعداد کاربران:3256
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 5
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس مقدمات آشنایی با مقاله نویسی در مجلات خارجی طرح گردیده است و شما با نکات کاربردی در تهیه مقالات علمی لاتین در مجلات خارجی،تشخیص اعتبار مجلات خارجی، پایگاه ISC و نحوه ارسال مقاله به مجلات خارجی آشنا خواهید شد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : مقدمات آشنایی با مقاله نویسی در مجلات خارجی
 • جلسه دوم: نکات کاربردی در تهیه مقالات علمی لاتین در مجلات خارجی
 • جلسه سوم: تشخیص اعتبار مجلات خارجی
 • جلسه چهارم: پایگاه ISC
 • جلسه پنجم: نحوه ارسال مقاله به مجلات خارجی ( بخش اول )
 • جلسه ششم : نحوه ارسال مقاله به مجلات خارجی ( بخش دوم )
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما