حیات پاکان 2

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:6529
 • تعداد جلسات: 12
 • مدت زمان دوره: 360 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس در 6جلسه به بررسی سیره و زندگانی ائمه اطهار علیه السلام توسط استاد جباری می پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: زندگانی امام حسن مجتبی(علیه السلام)؛ از ولادت تا خلافت
 • جلسه دوم: زندگانی امام حسن مجتبی(علیه السلام)؛ از خلافت تا شهادت
 • جلسه سوم: زندگانی امام سجاد(علیه السلام)؛ از ولادت تا امامت
 • جلسه چهارم: زندگانی امام سجاد(علیه السلام)؛ دوران زندگانی
 • جلسه پنجم: زندگانی فردی امام محمد باقر(علیه السلام)
 • جلسه ششم: زندگانی سیاسی امام محمدباقر(علیه السلام)
 • جلسه هفتم: زندگانی فردی امام صادق(علیه السلام)
 • جلسه هشتم: زندگانی سیاسی امام صادق(علیه السلام)
 • جلسه نهم: زندگانی فردی امام رضا(علیه السلام)
 • جلسه دهم: زندگانی سیاسی امام رضا(علیه السلام)
 • جلسه یازدهم: زندگانی فردی امام عصر(علیه السلام)
 • جلسه دوازدهم: زندگانی امام عصر(علیه السلام)؛ دوران غیبت
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما