روزهای آزادی

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 6
  • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 6 جلسه به بررسی خلاصه ای از تحولاتسیاسی معاصر در افغانستان کشور جنگ و کودتا ؛ و دخالت کشورهای بیگانه در این کشور؛ و چگونگی ایجاد گروه های تروریستی و دخالت های آمریکا در کشورهای کنگو، وییتنام و اندونزی ؛ و نقش رسانه ها در قهرمان سازی آمریکا ؛ دشمنی و سرکوب کشورهای آزادی خواه ؛ و کشتار هایی با نقاب صلح در عراق و پیدایش داعش ؛ دخالت نظامی آمریکا در گوآتمالا به بهانه رونق افتصاد و استعمار در پاناما و نیکاراگوئه و همچنین اقتصاد امریکایی! می پردازد

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما