string(51) "Failed connect to lms.nahad.ir:80; No route to host" string(51) "Failed connect to lms.nahad.ir:80; No route to host" string(51) "Failed connect to lms.nahad.ir:80; No route to host" مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان .

تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد

مهارت های عمومی

  • استاد:دکتر حمید حبشی
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر حمیدرضا حبشی در 4 جلسه به تفاوت‌های زنان و مردان می‌پردازد شناخت تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد به خانواده‌ها کمک می‌کند که در سایه شناخت خوب از یکدیگر زندگی بهتر و زیباتری داشته باشند. درس "تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد" سعی دارد به این مهم بپردازد.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما