string(51) "Failed connect to lms.nahad.ir:80; No route to host" string(51) "Failed connect to lms.nahad.ir:80; No route to host" string(51) "Failed connect to lms.nahad.ir:80; No route to host" مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان .

مسیر تمدن ساز

فرهنگ و سیاست

  • استاد:محمد رجبی دوانی
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران بستر مناسبی را برای توسعه تمدن اسلامی و تغییر مسیر تمدنی در جامعه ایران فراهم آورده است، با این وجود با گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و با وجود توفیقات حاصل‌شده در این زمینه هنوز هم شکافهایی در این زمینه دیده می‎شود، که برطرف کردن آنها از طرف قشر جوان جامعه نیازمند کسب آگاهی نسبت به فرهنگ و تمدن اسلامی است. از این رو در طی این درس، دکتر محمد رجبی دوانی به صورت مختصر تاریخ تمدن ایران و اسلام را مورد بررسی قرار داده‌اند.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما