نسبیت یا ثبات در اخلاق

معارف و علوم قرآنی,اخلاق علمی و حرفه ای سطح 1

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر مجتبی مصباح در 8 جلسه ارائه گردیده در این درس استاد به اهم مباحث فلسفه اخلاق می پردازد. مباحثی مانند نسبیت‌گرایی و مسائل پیرامون آن، دیدگاه پزیتیویست‌ها و شهودگرایان از جمله مباحثی است که با آن پرداخته‌اند

سرفصل و جلسات:

  • درس اول: نسبیت گرایی فردی و اجتماعی
  • درس دوم: اصل تساهل
  • درس سوم: معضلات نسبیت گرایی هنجاری
  • درس چهارم: چگونگی ساخت قواعد اخلاقی
  • درس پنجم: نظریه عقل عملی کانت
  • درس ششم: دیدگاه پوزیتیویست‌ها درباره گزاره‌های اخلاقی
  • درس هفتم: بررسی نظرات شهودگرایان درباره ارزش‌های اخلاقی
  • درس هشتم: اثبات پذیری حسن و قبح افعال اخلاقی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما