میثاق ملت - آشنایی با قانون اساسی ایران

فرهنگ و سیاست

 • استاد:محمد بهادری
 • تعداد کاربران:2393
 • تعداد جلسات: 10
 • مدت زمان دوره: 300 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

اهمیت آشنایی با تاریخچه قانون اساسی هر کشور می تواند برای هر ملتی جذاب و مفید باشد. از این رو مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان درس میثاق ملت (آشنایی با قانون اساسی ایران) را ده جلسه با هدف آشنایی مخاطبان فرهیخته خود با تاریخچه قانون اساسی کشورشان از مشروطه تا انقلاب اسلامی را تولید و ارائه نموده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : پیشینه تاریخی و چگونگی شکل‌گیری قانون مشروطه
 • جلسه دوم : تعیین ولیعهد در حكومت قاجار
 • جلسه سوم : قوانین سلسله‌های مختلف پادشاهی بعد از ظهور اسلام
 • جلسه چهارم : جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورها
 • جلسه پنجم : مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • جلسه ششم : مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • جلسه هفتم : حقوق ملت در قانون
 • جلسه هشتم : رویکرد قانون اساسی به اقتصاد
 • جلسه نهم : ابزارهای نظارتی مجلس
 • جلسه دهم : مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما