روش چاپ مقاله در نشریات بین المللی

مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:609
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

درس روش چاپ مقاله در نشریات بین المللی توسط دکتر شاهین آخوندزاده در دوازده جلسه به موضوعاتی چون معرفی سایتscimago رتبه پژوهشی ایران درمقالات جهان، مقایسه ایران وسایرکشورها اهمیت چاپ مقاله، شیوه های نگارش مقاله استانداردو و نحوه ارائه و پذیرش آن،اهمیت زبان انگلیسی در نوشتن مقاله،اصلی ترین پایگاه های پذیرش مقاله،مقالات کوتاه، داوری و تخلفات مقالات و .... میپردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:بررسی جایگاه ایران در نظام مقالات علمی جهان
 • جلسه دوم:بایسته های مقدماتی مقاله نویسی
 • جلسه سوم:اهمیت زبان انگلیسی در نوشتن مقاله
 • جلسه چهارم:پایگاه های اصلی مقاله نویسی
 • جلسه پنجم: مقاله کوتاه چیست؟
 • جلسه ششم: انتخاب مجله
 • جلسه هفتم : چهارچوب های نوشتن و ارائه مقاله به مجلات
 • جلسه هشتم : داوری مقالات و تخلفات مربوط
 • جلسه نهم : اهمیت روش در مقاله نویسی
 • جلسه دهم: نتایج مقاله
 • جلسه یازدهم:ساختار یک مقاله
 • جلسه دوازدهم: مراجع و منابع مقاله
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما