تحلیلی برانقلاب اسلامی

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • استاد:دکتر منوچهر محمدی
 • تعداد کاربران:69123
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر منوچهر محمدی در 4 جلسه به تحلیل کلان انقلاب اسلامی می‌پردازد در این محتوا استاد به شرایط سیاسی، اجتماعی قبل از انقلاب، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب، اقدامات مهم امام خمینی(ره) و دستاوردهای کلان انقلاب خواهد پرداخت

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی قبل از انقلاب
 • جلسه دوم: زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران
 • جلسه سوم: اقدامات مهم امام خمینی در تداوم انقلاب اسلامی ایران
 • جلسه چهارم: دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما