دستاوردهای ملی، منطقه ای و بین المللی انقلاب

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • استاد:دکتر منوچهر محمدی
 • تعداد کاربران:69975
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر منوچهر محمدی در 5 جلسه به دستاورد کلان انقلاب اسلامی می‌پردازد انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای بی‌نظیر دوران معاصر و فجر جدیدی در تاریخ بشریت است که منشأ آثاری بس شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... در داخل و خارج از ایران گشت. درس "آشنایی با دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی" به دستاورد های انقلاب اسلامی در سطح بین المللی، ملی و منطقه‌ای، بررسی سطح تاریخی انقلاب اسلامی و آشنایی با جریان تج

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:بررسی سطح ملی دستاوردهای انقلاب
 • جلسه دوم: بررسی سطح منطقه ای دستاوردهای انقلاب اسلامی
 • جلسه سوم: دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی
 • جلسه چهارم: بررسی سطح تاریخی انقلاب اسلامی
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما