سیر تحول فکری و ادبی شعر معاصر

هنر و رسانه

 • استاد:قیصر امین پور
 • تعداد کاربران:3567
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس به نقد و نظر در مورد خاستگاه‌ شعر معاصر از ادبیات مشروطه تا انقلاب اسلامی می‌پردازد که در آن به بررسی اشعار شاعرانی همچون نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و احمد شاملو پرداخته می‌شود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: جایگاه ادبیات مشروطه در ادبیات معاصر
 • جلسه دوم: جریانهای فکری و ادبی مشروطه
 • جلسه سوم: جایگاه فکری وادبی نیما در شعر معاصر1
 • جلسه چهارم: جایگاه فکری و ادبی نیما در شعر معاصر2
 • جلسه پنجم: جایگاه فکری و ادبی نیما در شعر معاصر3
 • جلسه ششم: جایگاه فکری و ادبی اخوان ثالث درشعر معاصر
 • جلسه هفتم: جایگاه فکری و ادبی شاملو در شعر معاصر
 • جلسه هشتم: جایگاه فکری و ادبی سهراب سپهری در شعر معاصر
 • جلسه نهم: جایگاه فکری و ادبی فروغ فرخزاد در شعر معاصر
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما