جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:68470
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید درس انقلاب در 4 جلسه تهیه گردیده این مجموعه به جریانهای مخالف انقلاب اسلامی؛ انجمن حجتیه، مجاهدین خلق و آیت الله منتظری می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: انجمن حجتیه قبل و بعد از انقلاب
 • جلسه دوم: عملکرد مجاهدین خلق
 • جلسه سوم:منتظری، از آغاز تا پایان
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما