پیروزی انقلاب و چالش‌های پیش‌رو

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:46192
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس با تلاش جمعی از اساتید در 5 جلسه تهیه گردیده در ادامه جلسه گذشته این درس به فرآیند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و نقد نظریه های منشأ شناسی انقلاب اسلامی و همچنین تحولات، دستاوردها، فرصت ها و چالش های پیش روی انقلاب اسلامی خواهد پرداخت

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: فرایند بسیج سیاسی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران
 • جلسه دوم: نقد نظریه‌های منشاء شناسی انقلاب اسلامی ایران
 • جلسه سوم: تحولات دوران تداوم انقلاب اسلامی
 • جلسه چهارم: دستاوردهای انقلاب اسلامی درسطح داخلی و بین المللی
 • جلسه پنجم: فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما