روش تحلیل سیاسی

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • تعداد کاربران:16313
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 14
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس روش تحلیل سیاسی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در قالب 8 جلسه با استفاده از کتابی با همین عنوان برای آموزش چارچوب اصلی تحلیل سیاسی عرضه شده است.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: مقدمه ،ضرورت تحليل سياسي
 • جلسه دوم: دانستن مقدمات تحليل سياسي
 • جلسه سوم:ادامه مقدمات تحليل سياسي
 • جلسه چهارم:موارد ايجابي فنون تحليل سياسي
 • جلسه پنجم:ادامه شناخت موارد ايجابي
 • جلسه ششم:شناخت موارد سلبي فنون تحليل سياسي
 • جلسه هفتم:ادامه شناخت موارد سلبي
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما