روش کلاسداری نوین

مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی,مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر جلال حنایی
 • تعداد کاربران:3909
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 40000 تومان

داستان این دوره:

در این درس شیوه های مدیریت یک کلاس توسط استاد دکترحنایی تدوین و ارائه شده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : لوازم ارائه خوب
 • جلسه دوم: بایسته های تدریس خوب
 • جلسه سوم: نکات تکمیلی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما