ایران مثبت 40

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:13140
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در طی 6 جلسه با محوریت گفتگوهایی پیرامون مهم ترین مسائل روز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با حضور برخی از فعالان عرصه های مختلف ترتیب داده شده است.
با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران و گذر از تجربیات و چالش‌های مختلف مربوط به این دوره، ضرورت ورود به گام دوم انقلاب اسلامی با همراهی جوانان انقلابی، بیش از پیش احساس می شود. لازمه ی نقش آفرینی این جوانان در این مسیر شناخت درست گذشته و عبرت آموزی از تجربیات پیشین است، زیرا که دشمنان انقلاب اسلامی ایران با انگیزه ای قوی به دنبال تحریف حقیقت وقایع گذشته و حال هستند، تا از این طریق مانع از تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی شوند. از این رو در این درس ضرورت‌های تحقق گام دوم انقلاب اسلامی ایران در عرصه های فرهنگی، سیاسی و نظامی تشریح می شوند.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول فرهنگ و هنر انقلابی گری
 • جلسه دوم انقلاب بر سر دوراهی
 • جلسه سوم مرگ تدریجی یک رویا
 • جلسه چهارم مثبتِ جوانی
 • جلسه پنجم رهبری و اقتضائات انقلاب
 • جلسه ششم : فرجام دیپلماسی اعتماد
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما