مدیریت زمان در زندگی

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

  • استاد:رامبد باران دوست
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

اهمیت زمان و مدیریت آن،نقش و تاثیر زمان در زندگی و بدن انسان در این درس بررسی می شود

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما