بانوان آسمانی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

قبل از پیدایش دین اسلام نگاه به جایگاه زن در اجتماع به چه نحو بوده و اسلام این نگاه را چگونه ارتقا داده و در ادامه به زندگی سه بانوی بزرگ اسلام پرداخته می شود .

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - عظمت حضرت خدیجه (س)
  • جلسه دوم - حضرت خدیجه (س) همراه همیشگی
  • جلسه سوم - حضرت زهرا (س)، مدافع ولایت
  • جلسه چهارم - حضرت زینب (س) پیام آور عاشورا
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما