روش کلاسداری نوین

مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی,مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

  • استاد:دکتر جلال حنایی
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 3
  • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 40000 تومان

داستان این دوره:

در این درس شیوه های مدیریت یک کلاس توسط استاد دکترحنایی تدوین و ارائه شده است.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما