مفهوم شناسی جنگ نرم

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • استاد:دکتر پرویز امینی
 • تعداد کاربران:12316
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 73
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس مفهوم شناسی جنگ نرم با تدریس دکتر امینی در 6 جلسه به آموزش مفاهیم جنگ نرم و چگونگی آن می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:ضرورت تعیین سازمان نظری برای مفهوم جنگ نرم
 • جلسه دوم:آشنائی با کیفیت هدف گذاری در جنگ نرم
 • جلسه سوم:آشنائي با جریان تجدید نظر طلب فکری و سیاسی
 • جلسه چهارم:حوزه های موثر در جنگ كدامند؟
 • جلسه پنجم:آشنائي با سومین تحول در فضای رسانه ای
 • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي
 • صدور گواهی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما