انقلابی تمدن ساز (آشنایی با انقلاب اسلامی ایران)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:53642
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس با بررسی و تحلیل چگونگی وقوع انقلاب در کشورهای فرانسه، الجزایر، روسیه، کره، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین در صدد معرفی زوایای مختلف انفلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد پژوهشگران جهانی، انقلابی فرهنگی و اجتماعی قلمداد می شود که با کمترین اتکا به زور محقق شده است. انقلابهای چین، روسیه و فرانسه با بیشترین خونریزی و شدیدترین ابزار سرکوب محقق شده است.نکته جالب متکی بودن تمام انقلابهای رخ داده به جز انقلاب اسلامی ایران، بر مبنای خونریزی و کشتار مردم است.
در این درس ضمن تشریح جزئیات رفتار توده های مردمی و رهبران به چگونگی ایدئولوژی انقلابها و تداوم آنها پرداخته شده است. نکته قابل توجه تمایز ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سایر انقلابها در زمینه اتصال به دین و خداوند است. امری که در سایر انقلابها با توسل به دانش محدود بشری به شکست منجر شده است. اما انقلاب اسلامی ایران با گذر از چهلمین سال از انقلاب خود، همچنان به ثبات و پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - انقلابی فراتر از تاریخ
 • جلسه دوم - مشروطه راهی برای انحراف
 • جلسه سوم - پادشاهی در خدمت انگلیس
 • جلسه چهارم - تقابل مردم و شاه
 • جلسه پنجم - انتهای وابستگی و ظهور دینداری
 • جلسه ششم - از امام تا انقلاب
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما