بایسته های تربیت فرزند

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • استاد:دکتر حمید حبشی
 • تعداد کاربران:42732
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس به بررسی موضوع مبانی کلی تربیت فرزند از دوران تولد تا نوجوانی پرداخته است و ملاحظات این مهم را بیان می کند

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: آشنایی با مقدمات تربیت فرزند بر اساس ملاحظات رشدی
 • جلسه دوم: آشنایی با مبانی کلی تربیت فرزند
 • جلسه سوم: آشنایی با دوره بنیان گذاری (0 تا 2 سالگی)
 • جلسه چهارم: آشنایی با دوره یادگیری و تمرکز (2 تا 6 سالگی)
 • جلسه پنجم: آشنایی با دوره انتقال و ملاحظات آن در پیش دبستانی و دبستان
 • جلسه ششم: آشنایی با دوره یادگیری و ملاحظات آن در پیش دبستانی و دبستان
 • جلسه هفتم: آشنایی با دوره بحران هویت در نوجوانی
 • جلسه هشتم: آشنایی با دوره بحران های بلوغ، استقلال و شخصیت در نوجوانی
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما