اصول هفتگانه امام خمینی ره

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:33707
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس اصول 7گانه امام خمینی (ره)در 5 جلسه به تبیین اصول سیاست های امام راحل می پردازند

مقام معظم رهبری در این درس با برشمردن 7 اصل از اصول حرکت امام خمینی (ره)، مسیر حرکتی آن بزرگوار را تبیین می فرمایند.

سرفصل و جلسات:

 • اصول هفت گانه امام خمینی (ره)
 • جلسه اول : آثار تحریف امام خمینی(ره)
 • جلسه دوم : آثار تحریف امام خمینی (ره) بخش دوم
 • جلسه سوم : رابطه و اعتماد امام با مردم
 • جلسه چهارم: اندیشه امام در مواجهه با غرب
 • جلسه پنجم : مخالفت امام خمینی با جبهه استکبار
 • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما