بازخوانی رابطه ایران و غرب

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

  • تعداد کاربران:20148
  • تعداد جلسات: 6
  • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر متقی در 6 جلسه بیان گردیده
استاد در این درس به موضوعاتی چون قراردادهای ایران و آمریکا،تحریم های غرب علیه ایران، بازخوانی رابطه در دوران پهلوی، تجربه لیبی، سابقه مذکرات، توافق بین ایران و غرب،تحریم ها و ... می پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: بررسی رابطه با غرب قبل و اوایل انقلاب
  • جلسه دوم: نقش غرب در مقابل ایران
  • جلسه سوم: مذاکره با غرب
  • جلسه چهارم: توافق با غرب
  • جلسه پنجم: تجربه لیبی
  • جلسه ششم: تحریم های آمریکا علیه ایران
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
  • جلسه اول- موضوع: قدرت، لازمه بقای کشورها
  • جلسه دوم- موضوع: بررسی قراردادهای ما با ایالات متحده
  • جلسه سوم- موضوع: تحریمهای ایران

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما