آشنایی با جریانهای ادبی ایران معاصر

هنر و رسانه

 • استاد:استاد محمدرضا سرشار
 • تعداد کاربران:7886
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی - غلبه برخی رویکردهای ادبی در ایران - احیای ادبیات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی

سرفصل و جلسات:

 • انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی(بخش اول)
 • انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی(بخش دوم)
 • غلبه برخی رویکردهای ادبی در ایران
 • احیای ادبیات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی
 • اصول و مبانی جریان واقعیت‌گرایی اسلامی
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما