کاربر عزیز خوش آمدید

افتخار داریم میزبانی شما دانشجوی فرهیخته را عهده دار هستیم. در این بخش شما به مکمل های دروس معارف اسلامی خود را در دانشگاه دسترسی خواهید داشت.

آموزشکده ها

اندیشه اسلامی ۱
اندیشه اسلامی 2
انسان در اسلام
حقوق اجتماعی وسیاسی‌دراسلام
فلسفه اخلاق
اخلاق اسلامی
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )
عرفان عملی در اسلام
انقلاب اسلامی ایران
آشنایی با قانون اساسی
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره )
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تاریخ امامت
تفسیر موضوعی قرآن کریم
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
دانش خانواده و جمعیت

درس های سامانه


مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir