آشنائی با مبانی ولایت فقیه

فرهنگ و سیاست,معارف و علوم قرآنی

 • استاد:محسن دیباجی
 • تعداد کاربران:50017
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام سید محسن دیباجی در 8 جلسه به بحث ولایت فقیه می پردازد در این درس ابتدا به شرایط زندگی اهل بیت و تکالیف متفاوت ایشان و سپس به اهمیت تسلیم در برابر ولی می پردازد و در ادامه نظر اسلام در مورد حکومت وحاکم را بررسی نموده و در نهایت نیز به مبحث ولایت فقیه و مسائل پیرامون آن می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: ضرورت پذیرش ولایت فقیه و وظایف مردم در مورد آن
 • جلسه دوم: اهمیت ولایت فقیه و اصول تشخیص تکلیف
 • جلسه سوم: عقیده اندیشه اسلامی در مورد حاکمیت و انواع حاکمیت موجود در جهان
 • جلسه چهارم: تعیین حاکم از دیدگاه شیعه و سنی و علت وجود نایبان امام زمان
 • جلسه پنجم: ضرورت حکومت در زمان غیبت و شرایط ولی فقیه
 • جلسه ششم: مراحل غیبت امام زمان، دلایل عقلی و نقلی در اثبات ولایت فقیه
 • جلسه هفتم: معتقدین شبهه جدایی دین از سیاست چه اعتقادی دارند؟
 • جلسه هشتم: ولایت فقیه تقلیدی است یا تحقیقی؟
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما