مبانی اندیشه اسلامی1- اول

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم در 8 جلسه به مبانی اندیشه اسلامی می پردازد در این درس با ویژگی‌های یک زندگی مطلوب و مباحث فلسفی چون تعریف دور، مفهوم ممتنع الوجود بالذات، نیازمندی معلول به علت و صفات خداوند و اقسام توحید پرداخته می‌شود.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:ویژگی های یک زندگی مطلوب
  • جلسه دوم: عوامل طرح سوالات در وجود انسان ها
  • جلسه سوم: تعریف دور و اقسام آن
  • جلسه چهارم:مفهوم ممتنع الوجود بالذات و واجب الوجود بالذات و وجه تمایز این دو
  • جلسه پنجم : ملاک نیازمندی معلول به علت
  • جلسه ششم : آشنائی با صفات خداوند
  • جلسه هفتم : تعریف صفات سلبی
  • جلسه هشتم: تقسیم بندی توحید
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما