فرازهایی از صحیفه سجادیه-دوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام سیدحمید حسینی در 6 جلسه به شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه می‌پردازد در ادامه بخش پیش این درس نیز با نگاه به محتوای صحیفه سجادیه به مباحثی مانند شناخت هدایتگران، آثار اخلاقی یاد مرگ، اخلاق، بهداشت و سلامت روان، اقتصاد، روشهای اغواگری شیطان می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: معرفی هدایتگران در صحیفه سجادیه
  • جلسه دوم: آثار اخلاقی یاد مرگ در صحیفه سجادیه
  • جلسه سوم: تاکید بر اخلاق در صحیفه سجادیه
  • جلسه چهارم: ابزارها و روش‌های اغواگری شیطان و راه‌های مقابله با آن
  • جلسه پنجم: اقتصاد از دیدگاه صحیفه سجادیه
  • جلسه ششم: بهداشت و سلامت روان در صحیفه سجادیه
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما