کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش دوم

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر زهرا آیت اللهی
 • تعداد کاربران:47581
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 15
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس سرکار خانم آیت اللهی در 8 جلسه به موضوعات ذیل می‌پردازد در ادامه بخش پیش، استاد در این درس به راهکارهای حل معضلات خانواده پرداخته است و دینداری و محبت را به عنوان عوامل اصلی استحکام خانواده مطرح نموده است. نحوه‌ی مواجهه با مشکلات خانواده و مدیریت کردن آن از دیگر مواردی است که در این درس به آن پرداخته شده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: راهکارهای حل تعارضات خانواده
 • جلسه دوم: نقش دین و محبت در استحکام روابط خانواده
 • جلسه سوم: مسائل فرهنگی خانواده
 • جلسه چهارم: عوامل تضعیف بنیان خانواده
 • جلسه پنجم: مدیریت حل مشکلات خانواده
 • جلسه ششم: مواجهه با مشکلات زندگی
 • جلسه هفتم: علل و پیامدهای طلاق
 • جلسه هشتم: فرزندآوری و تربیت فرزند در اسلام
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما